Peak

ขอราคาห้องประชุม

ห้องประชุม บางแสน 1 ( 10-40 ท่าน )

> คลิกเพื่อชมภาพห้องประชุม <

ห้องประชุม ตั้งอยู่บริเวณชั้น 1 ของโรงแรมนานาชาติบางแสน สามารถรองรับลูกค้าได้ ตั้งแต่ 10 ท่าน ถึง 40 ท่าน เหมาะสำหรับการจัดสัมมนาขนาดเล็ก รวมถึงงานเลี้ยงแบบส่วนตัว ที่ให้บรรยากาศโรแมนติค ด้วยสายน้ำไหลผ่านกระจกมองทะลุไปเป็นชายหาดของหน้าโรงแรม นอกเหนือจากนี้ ห้องประชุมบางแสน 1 ยังมีมุมครัวขนาดเล็กอยู่ในห้องประชุม ที่สามารถรองรับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกับการประดิษฐ์ หรือการประกอบอาหาร ได้อีกด้วย

ห้องประชุม บางแสน 2 ( 20-40 ท่าน )

> คลิกเพื่อชมภาพห้องประชุม <

ห้องประชุม ตั้งอยู่บริเวณริมสระว่ายน้ำ ชั้น 2 ของโรงแรมนานาชาติบางแสน สามารถรองรับผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ตั้งแต่ 20 ท่านถึง 40 ท่าน ห้องประชุม สามารถจัดงานเลี้ยงสัมมนา หรือจัดงานเลี้ยงสังสรรค์สุด Exclusive ริมสระว่ายน้ำ ( Pool Party )

จุดเด่นของห้องประชุม

1

ด้วยขนาดห้องที่ไม่ใหญ่จนเกินไปทำให้เหมาะสำหรับการจัดสัมมนาขนาดเล็ก รวมถึงงานเลี้ยงแบบส่วนตัว ที่ให้บรรยากาศโรแมนติค

2

สามารถจัดงานเลี้ยงสัมมนา หรือจัดงานเลี้ยงสังสรรค์สุด Exclusive ริมสระว่ายน้ำ ( Pool Party )

3

ราคาประหยัด เหมาะสำหรับกลุ่มการประชุมเล็กหรือนัดติวหนังสือ

รูปแบบการจัดห้องประชุม

โรงหนัง (30-50 คน)             ห้องประชุมสัมมนา (30-40 คน)

ห้องตัวยู (30 คน)                ห้องประชุมบอร์ด (30 คน)

โต๊ะจีน (50-60 คน)                ห้องจัดเลี้ยง (50-60 คน)